nur yüzlü zat

Kanuni Sultan Süleyman bir gün boğaz gezisi yaparken ,kayığını Beşiktaşlı Yahya Efendi Dergahı’nın tarafında kıyıya yanaştırıp efendi hazretlerini de yanına davet etmişti.Yahya Efendi de (kuddise sırrıhu) beraberinde nur yüzlü bir zatla geldi.