murabbanın açıklaması

Murabba Hakkında Aynı ölçüde dörder dizelik bendlerden oluşan nazım şeklidir.Murabbalarda ilk bendin dört dizesi birbirleriyle,sonraki bendlerin son dizesi ilk bendle uyaklıdır.Son dizenin her bendin sonunda aynen yinelendiği murabbalara ”MÜTEKERRİR MURABBA” denir.Her bendin son dizesi ilk bendle yalnızca uyak açısından benzeşiyorsa ”MÜZDEVİÇ MARABBA” diye tanımlanır.Murabbaların uzunlukları 4-8 bend arasında değişir.Konuları çoğunlukla aşk,dinsel ve didaktiktir.