migren

Baş Ağrısına Dikkat!

 Baş ağrısı, başta ve yüzde, ağızda, ve boyunda bulunan bazı özel sinirler arasındaki iletişim sonucunda ortaya çıkar. • Beyin, etrafında kan damarlarının yer aldığı bir zar olan kaslar tarafından çevrilidir, ve beynin alt kısmında ağrıya duyarlı sinir ağları bulunur. • Beyinden gelen pek çok sinir, direkt yüze ve başa ulaşır. • Bu sinirlerde, beyine ağrı […]