mecliste

Kat Mülkiyeti Zorunluluğu

Evsahiplerine  Müjde Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirme zorunluluğunu kolaylaştıran düzenlenin Meclis’te kabul edildiğini, Cumhurbaşkanının onayının ardından yürürlüğe gireceğini söyledi. Kat mülkiyetine geçmeyenlere uygulanacak bin liralık para cezasının kaldırıldığını belirten Bakan Demir, “İnşaat ruhsatı alıp, kat irtifakı kurup, yapı kullanma izin belgesini bir şekilde alamayan yapılarımız var. Bunlarla ilgili çalışma […]