Get Adobe Flash player

KPSS

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >

Ertelenen 12 Sınav Listesi

Ertelenen 12 Sınavın Listesi 
 
KPSS’de kopya iddiası nedeniyle süren soruşturmalar sonrası ÖSYM’den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada ertelenen sınavların tarihi ve YGS’ye yönelik açıklamalar yer aldı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS ile ilgili iddialar üzerine ertelenen 12 sınavın sorularının yeniden hazırlanması söz konusu olduğundan, sınavların daha önce duyurulan tarihlerde yapılmayacağını belirterek, ‘Ertelenen bu sınavlar 2010 yılı içinde gerçekleştirilecek olup, yeni sınav takvimi yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır’ açıklamasında bulundu.

Devam ediyor...

Alınacak Personel Listesi

Kamu kuruluşları personel alıyor

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, sınavla 18 uzman yardımcısı ve Çanakkale Üniveritesi’de 19 profesör ile 16 doçent alımında bulunacak.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ise muhtelif birimlerde istihdam edilmek üzere 19 profesör ve 16 doçent alımında bulunacak.
Alımlara ilişkin ilanlar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Devam ediyor...

KPSS Tarihleri ÖSYM Tarafından Belirlenecek

KPSS Tarihleri Değişiyor
KPSS’nin Yapılacağı Tarihler, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Tarafından Ortaklaşa Belirlenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) yapılacağı tarihler, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa belirlenecek.
Devlet Personel Başkanlığının (DPB) devlet memurluğuna alınmayla ilgili “Kamu Personeli Genel Tebliği”, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyenlerle ilgili koşullara yer verilen tebliğ, özürlülerin devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin esasları da düzenliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşında, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklardan, yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapacak.
Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının yüzde 1’ini, şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malul olup da çalışabilir durumda olanların, istihdamı için ayıracak.

Uzman erbaşlar; 2 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlayacak ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilecek. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilecek.
Uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenler, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak.

Sağlık Bakanlığı Eleman Alıyor

Sağlık Bakanlığı Eleman Alacak
Sağlık Bakanlığı, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist, programcı, mimar gibi toplam bin 750 eleman alacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamunun alacağı 10 bin 244 personelin bin 750 tanesinin Sağlık Bakanlığı’na alınacağı bildirildi. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen adayların, 28-29 Haziran ve 21 Eylül 2008 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından, lisans veya ön lisans, birine girmiş ve ilgili puanı almış olmaları gerekiyor.
Adayların tercihlerini 15 Temmuz tarihine kadar  http://www.osym.gov.tr/ adresine yapmaları gerektiği anımsatıldı. 
Kamu Personel Seçme sınavı sonuçlarına göre merkez ve taşra teşkilatına alınacak personel sayısı ise şöyle:

MERKEZ TEŞKİLATINA
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni – 50 kişi
Mühendis- 9 kişi
Teknisyen- 5 kişi
Programcı- 4 kişi
Mimar- 2 kişi
Tercuman-2 kişi
Teknik ressam-  2 kişi

TAŞRA TEŞKİLATINA
Hemşire- 400 kişi
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni- 367 kişi
Psikolog- 150 kişi
Sosyal Çalışmacı- 110 kişi
Diyetisyen- 100 kişi
Fizyoterapist- 100 kişi
Sağlık memuru- 100 kişi
Çocuk gelişimcisi- 60 kişi
Biyolog-  60 kişi
Programcı- 50 kişi
Ebe- 50 kişi 
Mühendis- 32 kişi
Tekniker- 25 kişi
Teknisyen- 24 kişi
Kimyager – 15 kişi
İstatistikçi- 14 kişi
Sağlık Fizikçisi – 10 kişi
Bilgisayar işletmeni- 9 kişi

KPSS 2010’da Yapılacak

kpsss

Bu Yıl Yeni Bir KPSS Yok
2009 Yılı İçerisinde Yeni Bir Genel KPSS Yapılmayacak. 2010 Yılında Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığınca Belirlenecek Tarihlerde Gerçekleştirilecek.
ÖSYM’nin sınav takvimi ve kapasitesi dikkate alındığında 2009 yılı içerisinde yeni bir genel Kamu Personel Seçme Sınavı  yapılmasının mümkün olmadığı bildirildi.
Genel KPSS’ler planlandığı gibi 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığınca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecek.
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilgili kurumlar nezdinde, ”mümkünlük, uygunluk ve gereklilik” kapsamında yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından konunun netliğe kavuştuğu bildirildi.
Açıklamada, ”Buna göre, 2009 yılı içerisinde yeni bir genel KPSS’nin yapılması, ÖSYM’nin sınav takvimi ve kapasitesi dikkate alındığında mümkün olamayacağından, Genel KPSS’ler planlandığı gibi 2010 yılında Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığınca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir” denildi.

10 Bin Memur Alınacak!

memur
Nerelere Kaç Kişi Alınacak?
Kamu, 6-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak başvurulardan 10 bin yeni memur alacak. İşte o kadrolar;
Kamuya öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan kadro ve pozisyonlarda 10 bin 244 kişi alınacak. Alımlar için 6-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında tercihte bulunulacak.
“2009 Yılı Temmuz Ayında KPSS Sonucuna Göre Yapılacak Merkezi Yerleştirme İşlemi Hakkında Duyuru” Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde yayımlandı.
Duyuruda, üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca merkezi yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına gönderilen (öğretmen ve kariyer meslek memurları dışında kalan) listelerde yer alan toplam 10 bin 244 kadro ve pozisyona 6-15 Temmuz 2009 tarihleri arasında tercihler alınmak suretiyle, ÖSYM Başkanlığının “www.osym.gov.tr” adresi üzerinden yerleştirme yapılacağı bildirildi.
Duyuruya göre, bu yılın ikinci merkezi yerleştirmesinin ise kamu kurumlarından taleplerin 30 Eylül 2009 tarihine kadar toplanmasının ardından Kasım ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.
Alımların 2 bin 319’u bakanlıklara, bin 885’i genel müdürlük ve müsteşarlıklara, 514’ü başkanlıklara, 2 bin 989’u üniversitelere, 278’i mahalli idareler ve il özel idarelerine yapılacak.
KİT’ler içerisinde en fazla personel ise 1411 kişiyle PTT’ye alınacak.
Temmuz ayında KPSS’ye göre ilk defa kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak personele ilişkin unvan dağılımı şöyle:
“Aktüer 2, ambar memuru 2, anbar memuru 83, antrenör 27, arkeolog 1, aşçı 56, avukat 34, bahçıvan 4, bakteriolog 1, bekçi 2, bilgisayar işletmeni 485, bilgisayar programcısı 3, biolog 67, çocuk gelişimcisi 67, çözümleyici 6, dağıtıcı 12, daktilograf 37, diyetisyen 121, ebe 51, eksper 18, elektrik mühendisi 1, enformasyon memuru 22, fizikçi 3, fizyoterapist 144, gassal 3, gemi adamı 5, harita mühendisi 5, hastabakıcı 10, hayvan bakıcısı 6, hemşire bin 107, hizmetli 99, hukuk müşaviri 3, icra memuru 20, inşaat mühendisi 9, inşaat teknikeri 1, istatistikçi 21, itfaiyeci 15, kaloriferci 43, kaptan 4, kimyager 29, koruma ve güvenlik görevlisi 5, kütüphaneci 40, laborant 23, makina mühendisi 4, manevracı 1, memur 3 bin 98, mimar 31, muayene memuru 265, muhafaza memuru 240, muhasebeci 32, mutemet 1, mühendis 650, mütercim 24, odyolog 1, orman muhafaza memuru 85, öğretmen 4, programcı 84, psikolog 210, rasatcı 5, ressam 2, sağlık fizikçisi 14, sağlık memuru 106, sağlık teknikeri 130, sağlık teknisyeni 44, santral memuru 10, satınalma memuru 6, sekreter 85, sosyal çalışmacı 127, sosyolog 2, sportif eğitim uzmanı 25, şehir plancısı 5, şoför 98, tahsildar 8, teknik ressam 5, tekniker 204, teknisyen 307, teknisyen yardımcısı 175, tercüman 4, topograf 1, uzman yardımcısı 31, veri hazırlama kontrol işletmeni 72, veteriner hekim 7, veznedar 12, VHKİ bin 261, yurt yönetim memuru 67, zabıt katibi 4.”

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >