Get Adobe Flash player

kdv

Teşvik Tebliği

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1-
(1)
Bu Tebliğ’in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.
 
Tanımlar
MADDE 2-
(1)
Bu Tebliğ’de geçen;
a)Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketlerini,
b)Ar-Ge yatırımları: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımları,
c)Büyük ölçekli yatırımlar: Karar eki ek-3’te yer alan listede belirtilen yatırımları,
ç)Çevre yatırımları: Doğrudan ticari mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya  gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik yatırımları, Devam ediyor...

5 Bin Kişiye İş

İş Müjdesi
Hazine Müsteşarlığı, geçen ay 247 yatırım teşvik belgesi verdi. 1 milyar 772 milyon tutarındaki yatırımlarla 5 bin 642 kişi istihdam edilecek. Balık yetiştirme çiftliğinden hastaneye, tekstilden otele kadar birçok sektörde firmalar devlete Katma Değer Vergisi  ödemeyecek. Aynı zamanda yüzde 100 gümrük muafiyetinden faydalanacaklar.
Devlet teşvikleriyle 1 Haziran-30 Haziran 2009 tarihleri arasında teşvik alan firma sayısı 247 oldu. Bu firmaların birçoğu sıfırdan kurulacak. Bazıları ise mevcut tesislerine ek yapacak. Teşviklerle hayata geçecek işletmeler işsizlerin de yüzünü güldürecek. Resmi Gazete’de yayımlanan teşvik belgelerine göre toplamda 5 bin 642 kişinin istihdam garantisi bulunuyor. İşverenler faiz desteği, Kdv muafiyeti ve sıfır gümrükten faydalanacaklar. Yatırım ve istihdam amaçlı yurt dışından getirilecek makine ve ekipmana gümrük vergisi ödemeyecek.

Afyon’da sera için yapılacak yatırım için 5,7 milyon liralık yatırım yapılması planlanıyor. Bu tesislerde 100 işsizin istihdam edilmesi garanti ediliyor. Konya’da yapılacak et imalat fabrikasında ise yıllık 60 bin büyükbaş 100 bin küçükbaş hayvan kesilip muhafaza edilecek. 4,7 milyon liralık yatırım çerçevesinde 250 kişi işe yerleştirilecek. Turizm sektöründe faaliyet göstermesi için İstanbul’da yapılacak 137 milyon liralık yatırımda da yine 250 kişinin istihdamı garanti ediliyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar birçok ilde kullandırılacak teşviklerden imalat, turizm, tarım, madencilik sektörleri yararlanıyor.
Haziran ayında yabancı sermayeli firmalara verilen teşvikler kapsamında ise bin 615 işsize gün doğacak. Almanya, Hollanda, Fas, Lüksemburg, Azerbaycan, Belçika, Rusya kaynaklı şirketlerin Türkiye’de yapacakları yatırımlara Kdv istisnası ve gümrük muafiyeti destekleri verilecek. 14 teşvik belgesi yenileme ve sıfırdan kurmayı içeriyor.