kabir soruları

Kabir Sualleri Kabir sualleri çok önemlidir.Bunları herkesin bilmesi,çocuklarına da öğretmesi lazımdır.Kabirde şu sualler sorulacaktır: Rabbin kim? Rabbim Allah. Dinin hangi dindir? Dinim,İslam dinidir.