hileli

Bağımsız Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Meclisin ”hileli” yönetildiğini iddia ederek, ”İçtüzük uygulanmıyor. Ben buna müdahale ediyorum. Ben olmadığımda keyfilikler oluyor” dedi. Parlamentoda basın toplantısı düzenleyen Genç, askerlerin, özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanmasına imkan veren düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya’nın ”redaksiyon” gerekçesiyle önergede değişiklik yapılmasını istediğini belirterek, ”Bu redaksiyon […]