finansman

İhtiyaç Kredisi

Kredi Garanti Fonu’nda, krizden etkilenen şirketlerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyar TL’lik kaynak oluşturulmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Yasaya eklenen bir madde ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin finansman açığı için devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesinin de yolu açıldı. Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kredi […]