faiz oranları

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1- (1)Bu Tebliğ’in amacı, 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.   Tanımlar MADDE 2- (1) Bu Tebliğ’de geçen; a)Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dahil olmak üzere bankaları […]