Get Adobe Flash player

1.teog ders konuları

1.Dönem TEOG Sınav Konuları

TÜRKÇE

Sözcük anlamı
Cümle anlamı
Paragrafta anlam
Yazım kuralları
Noktalama işaretleri
Fiilimsi
İsim fiil
Zarf fiil
Sıfat fiil
Cümlenin öğeleri
Özne
Yüklem
Tümleçler

MATEMATİK

Tekrar eden,dönen ve yansıyan şekiller(yansıma,öteleme,dönme,fraktal)
Üslü sayılar
Histogram
Köklü sayılar

Devam ediyor...