Eğitim

Yangın Nedir? Yanma; maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki şekillerde görüldüğü gibi yanıcı madde, ısı ve oksijenin bir arada bulunması gerekmektedir. Bu olaya “Yangın Üçgeni” adı verilir. Bu kısa açıklamadan sonra yangının tanımını yaparsak; yararlanmak amacı ile yakılan ateş dışında meydana gelen ve denetlenemeyen […]

Silindir Nedir?

Silindir geometrik bir cisimdir. Tabanı daire olan prizmaya silindir denir.Düzlemsel bir eğriyle bu eğrinin düzleminde bulunmayan bir doğru verildiğinde, daima bu doğruya paralel kalmak şartıyla eğriye dayanarak hareket eden bir doğrunun taradığı yüzeye silindirik yüzey denir. Bu silindirik yüzeyle, bu yüzeyi kesen paralel iki düzlemin sınırladığı cisme silindir denir. Silindir yüzeyini meydana getiren doğrulardan herbirine […]

Yağmurun Oluşumu

Gökyüzünden bir damla yağmur düşmesi için önce yoğunlaşma dediğimiz hadisenin gerçekleşmesi gerekir. Ve gökyüzünde küçücük, gözle görülmeyecek kadar küçücük katı parçacıklar olmazsa, su buharı yoğunlaşamaz.Yoğunlaşma demek, hava içindeki su buharının su damlacıkları haline geçmesi demektir. Bu katı parçacıklara yoğunlaşma çekirdekleri adı verilir. İşte, hava içindeki su buharı, ancak bu çekirdeklerin üzerinde yoğunlaşabiliyorlar. Yoğunlaşma çekirdekleri olmazsa […]

Murabba Hakkında Aynı ölçüde dörder dizelik bendlerden oluşan nazım şeklidir.Murabbalarda ilk bendin dört dizesi birbirleriyle,sonraki bendlerin son dizesi ilk bendle uyaklıdır.Son dizenin her bendin sonunda aynen yinelendiği murabbalara ”MÜTEKERRİR MURABBA” denir.Her bendin son dizesi ilk bendle yalnızca uyak açısından benzeşiyorsa ”MÜZDEVİÇ MARABBA” diye tanımlanır.Murabbaların uzunlukları 4-8 bend arasında değişir.Konuları çoğunlukla aşk,dinsel ve didaktiktir.

MÜLAKAT NEDİR? İki kişi veya bir kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir. Belirli bir amaç doğrultusunda yapılan yüzyüze görüşmedir. Bu bilgi alışverişi her zaman olmasa da genellikle planlanmıştır. İki tarafın da konuşma ve dinlemesini içerir. MÜLAKAT YÖNTEMLERİ VE TÜRLERİ Herhangi bir iş görüşmesi farklı şekillerde uygulanabilir. Görüşmeciler, farklı görüşme yöntemlerini uygulayarak söz konusu […]