Skolyoz Nedir?

Skolyoz   Nedir?

Skolyoz Tedavisi

 

Skolyoz Hakkında

Skolyoz ,omurganın yana doğru eğriliği anlamına gelir.Skolyoz aslında bir hastalık değil,bir bulgudur.Çeşitli hastalıklar skolyoza neden olabilir.Skolyoz her hastada kendine has bir şekilde görülür.

Skolyoz Türleri ve Skolyoza Neden Olan Hastalıklar

İdiopatik Skolyoz
En sık görülen skolyoz tipidir.Sebebi bugüne kadar aydınlatılamadığı için idiopatik yani sebebi bilinmeyen şeklinde adlandırılır.

Nöromusküler Skolyoz
İkinci sıklıkta görülür.Altta yatan sinir kas hastalığı mevcuttur.Sinir hastalıkları beyin veya omurilikten kaynaklanabilir.Örneğin çocuk felci,serebral palsi,travmaya bağlı omurilik yaralanması.

Konjenital Skolyoz
Çocuğun anne rahminde gelişimi sırasında oluşan omurga anomalilerine bağlı olarak ortaya çıkar.Doğuştan başladığı için ilerleyici özelliği vardır.

Nörofibromatozis Skolyoz
Kemik ve yumuşak dokuları tutan bu hastalığa sıklıkla skolyoz eşlik eder.

Skolyozun Belirtileri
Bir omuz, diğerinden daha yüksekte ise
Kürek kemiği,diğerine göre daha belirgin ise
Kollar yana sarkıtıldığında bir tarafta kolla gövde arasında daha fazla boşluk var ise
Bir kalça ,diğerine göre daha yüksek yada belirgin ise
Kafanın izdüşümü leğen kemiklerinin ortasına denk gelmiyorsa
Hastaya arkadan bakıldığında ve omurgası yere paralel hale gelene kadar öne eğilmesi istendiğinde,sırtının bir tarafı diğerine göre daha yüksek ise skolyoz demektir.

Skolyoz Tedavisi
Skolyoz tedavisinde gözlem,rehabilitasyon,korse ve cerrahi tedavi olmak üzere dört tedavi süreci vardır.

Gözlem
Yaşa ,büyüme beklentisine ve skolyozun ilerleme riskine göre 3 ay ile 1 yıl arasında değişen sıklıkta takip edilir.Büyümekte olan çocuklarda 20 derece altı eğrilikler ve büyümesini tamamlamış genç erişkinlerde sırt bölgesinde 40-50 derece ve bel bölgesinde 30-40 derece arası eğrilikler gözleme alınmalıdır.

Rehabilitasyon
Amaç asimetrik postürü düzeltmek,ilerlemeyi önlemek,fonksiyonel iyileşme sağlamak,kalp akciğer kapasitesini arttırmak,ağrıyı azaltmak ve psikolojik destek sağlamaktır.Egzersizler kişiye özel planlanmalıdır.Korse ile kombine uygulanabilir.

Korse Tedavisi
İskelet gelişimini tamamlamamış hastalarda orta şiddetli veya artmakta olan skolyoz için korse tedavisi önerilir.Korseler aktif iskelet büyümesi esnasında eğriliğin artmasını engeller.Korseler omurgayı tamamen düzeltemez ama ilerlemesini durdurabilir ve ameliyat gereksinimini azaltır.

Cerrahi Yöntem
Büyüme çağındaki bir kişi,gittikçe artan bir omurga deformitesine sahipse cerrahi tedavi gerekir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir