Sabıka Kaydı Nasıl Alınır?

Sabıka Kaydı Nedir?
Sabıka kaydı, bir kimsenin sabıka durumunu gösteren yazıdır.

Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre;
Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adlî sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezî bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve onLine sistemle mahallî adlî sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adlî sicil tarafından yerine getirilir.

Mahallî adlî sicillerde, adlî sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adlî sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür. Adlî sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen konuya gereken özen ve hassasiyet gösterilmeyerek, ilgilisi dışındaki şahıslara adlî sicil kaydı verilmek suretiyle yer yer şikayetlere sebebiyet verildiği müşahede olunmuştur.

Bu sebeptendirki internet üzerinden online sabıka kaydınızı sorgulayamazsınız ,kişi bizzat kendi adli makamlara dilekçe ile başvuru yapıp adli sicil kaydı alabilir.

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler;
•Kamu kurum ve kuruluşları,
•Adli sicil kaydının ait olduğu kişi,
•Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekillerine verilebilir.

Adli sicil bilgisi taleplerinde;
•Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
•Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
•Dilekçenin imzalı olması, zorunludur .

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
•Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
•Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
•Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar,
•Yurt dışında konsolosluklar.

Başvuruda Dikkat Edilecek Koşullar
Kişiler Açısından;
•Dilekçe ile başvurulması,
•Adli sicil kaydının ne iş için talep edileceğinin ve nereye verileceğinin açıkça belirtilmesi,
•Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb. gibi kimliği tevsik eden bir belgenin görevlilere mutlaka ibraz edilmesi ve kimlik bilgilerinde kısaltma bulunmaması,     
•Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekil tarafından yapılabileceği yasa hükümleri gereği olduğundan bir başkası için sabıka belgesi istenilemeyeceğinin hatırdan çıkarılmaması,
•Başvurunun bizzat dilekçe ile yapılması gerekli olduğundan internet üzerinden e-posta yoluyla veya bilgi edinme hakkı kanunu gereğince yapılacak adli sicil kaydı taleplerinin karşılanmasının mümkün bulunmadığı,
•Velisi veya vasisi olmak şartıyla 18 yaşından küçükler adına anne ve babalarının kayıt talep edebileceklerinin unutulmaması zorunlu olup bu şartları taşımayan taleplerin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir