Telefonsuz İnternet Dönemi Başlıyor

Telefonsuz İnternet Dönemi Başlıyor

adsl

Telefonsuz bağlantı
Konya Tüketici Mahkemesi, sabit telefon hizmeti olmadan ADSL hizmetinin sunulabileceğine hükmetti.
Bir ADSL kullanıcısı, 3 Ağustos 2007 tarihinde sabit telefon olmadan, internet hizmetinden yararlanmak için Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulundu. Heyet, 24 Ekim 2007 tarihinde aldığı 2007/612 nolu kararla talebi yerinde buldu. Telefon hattının iptaline karar veren hakem heyeti, ADSL hizmetinin yerine getirilmesine hükmetti.
Bunun üzerine iki hizmeti birlikte veren Türk Telekom, kararın iptali için Konya Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Konya Tüketici Mahkemesi, 14 Mayıs 2009 tarihinde aldığı 2009/76 nolu kararla talebi reddetti.
Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda, bilirkişi raporlarına dayanarak sabit telefon hizmeti olmadan, ADSL hizmeti sunulmasının önünde teknik bir engel bulunmadığı vurgulandı. Türk Telekom’un sabit telefon aboneliği içermeyen ADSL internet erişimine ilişkin kurumca onaylanmış bir tarifesinin bulunmadığına yer verilen kararda, mevcut uygulamanın kurum düzenlemelerine aykırılık teşkil etmediği, ancak dünyanın değişik ülkelerinde sabit telefon ve ADSL hizmetinin ayrı ayrı verilebildiği dile getirildi. Kararda ayrıca Türk Telekom’un altyapısının da buna müsait olduğu kaydedildi.

Tüketicinin dilediği hizmeti alma özgürlüğü bulunduğuna dikkat çeken mahkeme, kararda şu ifadelere yer verdi: ‘Sabit telefon hizmetinden faydalanmadan internet hizmeti alınabileceği, yine telefon ve internet hizmetlerinin ayrı ayrı verilmesinin maliyeti yükselteceği iddia edilmiş ise de kurum tarafından sabit telefon ve internet seçeneklerinin ayrı ayrı ve birlikte tarifeleri belirlenerek tüketiciye sunulması ve tüketicinin istediği paketi seçme özgürlüğünün sağlanması gerektiği ve Telekomünikasyon kurumunca da ayrı ayrı hizmet verilmesi paketlerinin reddedilmeyeceği gelen yazı cevaplarından anlaşıldığından, sonuç ve içerik olarak doğru olan TSHH kararının iptali talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.”
Karar milyonlarca ADSL kullanıcısını sevindirdi.
Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Tekin, ”Türk Telekom’un keyfi ve hukuksuz bir şekilde uyguladığı ADSL hat ücretlerine karşı Tüketiciler Birliği’nin yürüttüğü hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı.” dedi.

ADSL hattının teknik olarak bir telefon numarasına ve ses hattına ihtiyaç duymadığını ifade eden Tekin, buna rağmen Türk Telekom’un konuşma yapmayacak ADSL taleplerine de telefon tahsis ederek, sabit ücret aldığını hatırlattı.
Bunun tamamen keyfi ve hukuksuz bir davranış olduğunu belirten Tekin, Türk Telekom’un, yaklaşık 6 milyon ADSL abonesinden yıllık 1 milyar TL’ye varan sabit ücretlerden vazgeçmek istemediğini savundu.
Türk Telekom’a ADSL hatlarıyla ilişkili telefon aboneliklerini kaldırarak bundan doğan sabit ücretlere derhal son verme çağrısında bulunan Tekin, şunları kaydetti: ‘Konya Tüketici Mahkemesi, konuyu derinlemesine ele almış ve bilirkişi raporlarına istinaden, 14 Mayıs 2009 tarih ve 2009/76 nolu kararında, ADSL’de sabit hat ve telefon aboneliği gerekmediğine karar vermiştir. Telekom’un açtığı itiraz davasını reddederek, hakem heyetinin tüketici lehine vermiş olduğu kararı onamıştır. Ayrıca Rekabet Kurulu da Şubat ayında almış olduğu bir kararla Türk Telekom’un sabit hatsız ADSL hizmetini üç ay içinde başlatması kararı vermiştir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir