KPSS Tarihleri ÖSYM Tarafından Belirlenecek

KPSS Tarihleri Değişiyor
KPSS’nin Yapılacağı Tarihler, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Tarafından Ortaklaşa Belirlenecek.
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) yapılacağı tarihler, Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM tarafından ortaklaşa belirlenecek.
Devlet Personel Başkanlığının (DPB) devlet memurluğuna alınmayla ilgili “Kamu Personeli Genel Tebliği”, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde çalışmak isteyenlerle ilgili koşullara yer verilen tebliğ, özürlülerin devlet memurluğuna alınmalarına ilişkin esasları da düzenliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yılbaşında, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri oranındaki kısmını ayırarak bu çocuklardan, yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yapacak.
Genel, katma ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlarla mahalli idareler ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan her nevi teşebbüs veya bağlı ortaklıklar, Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları ile sözleşmeli personel ve sürekli işçi kadrolarının yüzde 1’ini, şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri, er-erbaş, geçici köy korucuları ve gönüllü köy korucularının varsa eşlerinin, yoksa çocuklarından birisinin, çocukları da yoksa kardeşlerinden birisinin veya malul olup da çalışabilir durumda olanların, istihdamı için ayıracak.

Uzman erbaşlar; 2 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla sözleşme yaparak göreve başlayacak ve Emekli Sandığı ile ilgilendirilecek. Bunlardan; istihdam edildikleri kadronun görev özelliklerine göre sınıf ve branşları ile ilgili sağlık nitelikleri uygun olanların müteakip sözleşmeleri, 1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 45 yaşına girdikleri yıla kadar uzatılabilecek.
Uzman erbaş olarak en az iki yıl süreyle çalışmış olmak şartıyla, sağlık niteliklerini kaybetmeleri veya 45 yaşına girmiş olmaları sebebiyle görev süreleri sona erenler ile kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olanlardan, kamu kurum ve kuruluşlarında devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenler, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir