İnternetteki Türk Kadını Ne Durumda

İnternetteki Türk Kadını Ne Durumda

internette türk kadını

Dünya Bankası’nın “Kalkınma İçin Bilgi ve İletişim 2009” raporu yayınlandı. Raporda Türkiye’nin karnesi kırıklarla dolu.
Türk kadını internette gerilerde kaldı ! Türkiye’de kadın internet kullanıcılarını, toplam kullanıcılara oranının yüzde 7 düzeyinde bulunduğu belirtildi. Dünya Bankası bilgi teknolojileri alanında gelişme gösteren ülkelerde hükümetlerin “daha etkin, saydam ve duyarlı” hale geldiklerini bildirdi.

“Kalkınma İçin Bilgi ve İletişim 2009” raporunda finansal krizin teknoloji bağlantılı harcamaları sadece kısa vadeli etkileyeceği, bunun yılın ilk iki ya da üç çeyreğini kapsayacağı ancak teknoloji harcamalarının gelecek yıl yeniden artmaya başlayacağı tahmin edildi.

BÜYÜMENİN ANAHTARI
Dünya Bankası’nın “Kalkınma İçin Bilgi ve İletişim 2009” raporu yayımlandı. Rapora göre gelişmekte olan ülkelerde uzun süreli büyüme ve istihdam yaratmanın anahtarı “hızlı” internette bulunuyor. Rapor, bilgisayar, cep telefonu, cep bilgisayarı ve benzeri diğer teknoloji ürünlerini Bilgi Teknolojileri (IT), bunlar sayesinde yapılan, turizm, perakende ticaret, bankacılık işlemleri, ticari faaliyetler, sigortacılık olan Bilgi Teknoloji Uygulamaları (ITES) olarak inceledi.
Rapora Türkiye’de kadın internet kullanıcısı sayısı oldukça düşük bulunuyor. Raporda ülkelerin bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili puanları 10 üzerinden verildi.

ERİŞİM PUANI 8
Buna göre Türkiye’nin “Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişim” puanı 8, “Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Maliyet Açısından Ulaşılabilirlik” puanı 7, “Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamalarının Kamu ve İş Aleminde Benimsenmesi” puanı 7 oldu. Türkiye’nin bu alanda dahil olduğu üst-orta gelir grubu ülkelerde, söz konusu puanlar “ortalama”, 6.79, 6.82 ve 6.57 düzeyinde Türkiye ait olduğu grubun ortalaması üzerinde.

AVRUPA’DAN PAHALI
Konutlarda sabit telefon hattının aylık bedeli 2000’de ortalama 10.4 dolar iken 2007’de 13.5 dolara yükseldi. Fiyat Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde 5.8 dolar düzeyinde bulunuyor. Mobil servisler için Türkiye’de 2007’de aylık 12.7 dolarlık bir fiyat sepeti ölçülürken, rakam Avrupa ve Orta Asya bölgesi için daha düşük 11.8 dolar olarak saptandı.

Dünyadaki rakamlar hayli şaşırtıcı Bazı ülkelerde internet kullanan kadınların kullanıcılar içindeki oranları şöyle (yüzde):

Avustralya 68
Avusturya 55
Bulgaristan 28
Yunanistan 23
İtalya 28
Japonya 71
Letonya 51
Litvanya 41
Hollanda 77
Peru 26
Polonya 37
Rusya 21
İspanya 40
Tayland 15
İngiltere 61
ABD 67

Hat sayısında düşüş var
Raporda Türkiye’yle ilgili yer alan diğer bilgiler şöyle:

# 100 kişiye düşen telefon hattı 2000’de 27.3 idi, 2007’de ise yüzde 24.6. (Avrupa-Orta Asya ortalaması yüzde 25.7)

# 100 kişide cep telefonu aboneliği, 2000’de 23.9 idi, 2007’de yüzde 83.9 oldu. (Avrupa-Orta Asya yüzde 95)

# 2000 yılında 100 kişide internet aboneliği olanların oranı yüzde 2.2 idi, rakam 2007’de yüzde 6.3’e yükseldi. (Avrupa-Orta Asya yüzde 13.6)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir