İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

kredi

Kredi Garanti Fonu’nda, krizden etkilenen şirketlerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması için 1 milyar TL’lik kaynak oluşturulmasını öngören yasa yürürlüğe girdi. Yasaya eklenen bir madde ile Toprak Mahsulleri Ofisi’nin finansman açığı için devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmesinin de yolu açıldı.
Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.
Kredi Garanti Fonu’nun kullanımını düzenleyen kanuna göre; finansman imkanlarını geliştirmek ve kredi sisteminin etkin işlemesine katkı sağlamak amacıyla firmalara kredi garantisi veren kredi garanti kurumlarına 1 milyar Türk Lirasına kadar nakit kaynak aktarmaya ve/veya özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç etmeye Bakan; nakit aktarımı ve/veya ihraç edilecek özel tertip Devlet iç borçlanma senetleri için Müsteşarlık bütçesinin mevcut ya da yeni açılacak tertiplerine 1 milyar Türk Lirasına kadar ödenek eklemeye Maliye Bakanı yetkili olacak.
Kanunda yer verilen ayrı bir düzenlemeye göre ise Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün 2009 yılı kampanya dönemi finansman açığının karşılanmasını teminen Hazine Müsteşarlığınca ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir